Wróżka Otylia - blog.otylia.pl - blog o wróżbach

ZASIŁEK RODZINNY

Jesteś rodzicem? Z pewnością dobro twojego dziecka jest na pierwszym miejscu. Niestety w ostatnim czasie, w naszym kraju przybywa osób bezrobotnych. To mało pocieszająca perspektywa, zwłaszcza, że z czegoś żyć trzeba. Jak zatem radzić sobie w tak trudnym czasie? Jeśli jesteś ojcem, matką, zaś twoja rodzina boryka się z trudną sytuacją finansową, możesz starać się o wsparcie materialne, jakim jest zasiłek rodzinny. Kiedy masz prawo do zasiłku rodzinnego? W chwili, gdy dochód na głowę w twojej rodzinie nie przekracza 504 złotych netto bądź 583 złotych, jeśli wychowujesz dziecko niepełnosprawne. Jeżeli natomiast jesteś rolnikiem i utrzymujesz się ze swojego gospodarstwa rolnego, twój dochód nie może przekroczyć 135,50 z hektara przeliczeniowego.

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny ?

Zasiłek rodzinny na każde dziecko przysługuje ponadto w momencie, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze osiemnastego roku życia; uczy się i nie ma jeszcze dwudziestu jeden lat; w dalszym ciągu kontynuuje naukę w szkole wyższej; przysługuje również w chwili, gdy dziecko ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i nie ukończyło jeszcze dwudziestego czwartego roku życia. Zastanów się, być może ty również możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny.

Warto również wiedzieć, iż w pewnych okolicznościach, zapomogi po prostu nie otrzymasz. Zasiłku na swoje dziecko nie uzyskasz w chwili, gdy dziecko zawrze związek małżeński, aktualnie przebywa w instytucji, która ma obowiązek zapewnienia całodobowego utrzymania dziecka, tj. w ośrodku wychowawczym lub gdy twoje dziecko w tym momencie znajduje się w rodzinie zastępczej.

Ubiegaj się o dodatki do zasiłku

zasiłek rodzinny

Gdy posiadasz prawo do wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek rodzinny, możesz ponadto ubiegać się o dodatki z nim związane. Wszystko jednak zależy od tego, w jakiej sytuacji aktualnie znajduje się twoja rodzina. Wobec tego możesz starać się o dodatek dla rodzin wielodzietnych, dodatek z tytułu rozpoczęcia nauki, na naukę poza domem, na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego. To jednak nie wszystko. Obok tego rodzaju dodatków istnieje jeszcze kilka, o które również masz prawo się ubiegać, tj. o dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem czy dodatek dla samotnych rodziców.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wniosek należy złożyć w gminnym Ośrodku Opieki Społecznej bądź po prostu w gminie. Gdy zechcesz starać się o zasiłek, otrzymasz formularz, który oczywiście należy wypełnić. Pamiętaj również, iż oprócz stosownego formularza, powinieneś złożyć kilka istotnych dokumentów.

Przeczytaj również:

Oceń nasz serwis:

Zasiłek
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 31