Wróżka Otylia - blog.otylia.pl - blog o wróżbach

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY

Śmierć jest jedyną pewną rzeczą w naszym życiu. Przychodzi czas, kiedy jesteśmy zmuszeni pożegnać ukochaną przez nas osobę i pozwolić odejść jej w spokoju. To bardzo trudny czas dla bliskich zmarłego. Każdy człowiek śmierć ukochanej osoby przyjmuje na swój sposób. Jedni ze stratą będą ukrywać się przed światem, inni nie będą w stanie chować żalu przed resztą rodziny. Nie można tego zatrzymać, każdemu z nas pisana jest śmierć, możemy jedynie pogodzić się ze stratą, to jednak wymaga sporo czasu. Przez tego rodzaju doświadczenie przechodzą wszyscy ludzie, każdego bowiem dnia dochodzi do wielu kolejnych zgonów. Życie bywa przewrotne, dlatego też nie możemy się niczego spodziewać.

Zasiłek przedemerytalny jest ratunkiem

Wielu osobom wydawało się, że upragniona emerytura jest już tuż, tuż. Cóż, życie zaskakuje i nagle okazuje się, że niemalże z dnia na dzień zostajemy bez pracy. To bardzo trudna sytuacja, zwłaszcza, że o zatrudnienie w naszym kraju nie jest łatwo. Młodzi ludzie borykają się z problemem bezrobocia, a co dopiero począć mają ci, którzy już dawno młodość mają za sobą? Patowa sytuacja może doprowadzić człowieka nawet do groźnej w skutkach depresji. Miało być tak pięknie – słońce, plaża, zimne drinki – po prostu upragniona emerytura, niestety wszyło zupełnie odwrotnie.

Ratunkiem wydaje się zasiłek przedemerytalny. To nie to samo, jednak w znacznym stopniu może ułatwić nam życie. Ludzie będący u progu emerytury, dowiadując się o nagłym zwolnieniu z pracy, mogą poczuć się odrzuceni, niedocenieni, wyrzuceni wręcz na bruk. Dobrze, jeśli mają obok siebie osobę, z którą mogą porozmawiać o swoim problemie, która im doradzi i wesprze w chwili załamania. A tych chwil może być naprawdę bardzo wiele.

Wymagane warunki

zasiłek przedemerytalny

Świadczenia, jakim jest zasiłek przedemerytalny nie otrzymamy od ręki, aby ubiegać się o zapomogę musimy spełniać kilka istotnych warunków. Kto zatem może ubiegać się o zasiłek przedemerytalny? Oczywiście osoby, które ukończyły pięćdziesiąt sześć lat – w przypadku kobiet oraz sześćdziesiąt jeden lat – w przypadku mężczyzn. Osoby te ponadto winny być zarejestrowane w urzędzie pracy i przez okres sześciu miesięcy winny pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Odpowiedni staż pracy

To jednak nie wszystko. Staż pracy tychże osób powinien być długi, powinny również wykazać, iż dotychczasowe zatrudnienie straciły z niezależnych od nich powodów. Jest to tylko jeden z kilku przypadków. Przypadek drugi mówi nam, że aby pobierać zasiłek przedemerytalny kobieta musi mieć co najmniej pięćdziesiąt pięć lat, mężczyzna natomiast sześćdziesiąt i ponadto winni wykazać się wymaganym do emerytury okresem pracy.

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie. Wniosek musi zawierać istotne informacje na temat tejże osoby, tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; datę oraz miejsce urodzenia; obywatelstwo; płeć; PESEL oraz NIP; serię a także numer dowodu osobistego bądź paszportu; konieczne dane adresowe; wskazanie w jaki sposób świadczenie to będzie wpływało do ubiegającego się o zapomogę, tj. czy na rachunek w banku, za pośrednictwem urzędu pocztowego bądź za pośrednictwem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia tegoż wniosku. Jeśli możesz, walcz o swój zasiłek przedemerytalny.

Przeczytaj również:

Oceń nasz serwis:

Zasiłek
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 31