Wróżka Otylia - blog.otylia.pl - blog o wróżbach

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Śmierć jest jedyną pewną rzeczą w naszym życiu. Przychodzi czas, kiedy jesteśmy zmuszeni pożegnać ukochaną przez nas osobę i pozwolić odejść jej w spokoju. To bardzo trudny czas dla bliskich zmarłego. Każdy człowiek śmierć ukochanej osoby przyjmuje na swój sposób. Jedni ze stratą będą ukrywać się przed światem, inni nie będą w stanie chować żalu przed resztą rodziny. Nie można tego zatrzymać, każdemu z nas pisana jest śmierć, możemy jedynie pogodzić się ze stratą, to jednak wymaga sporo czasu. Przez tego rodzaju doświadczenie przechodzą wszyscy ludzie, każdego bowiem dnia dochodzi do wielu kolejnych zgonów. Życie bywa przewrotne, dlatego też nie możemy się niczego spodziewać.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Wszyscy dobrze wiemy jak wysokie są koszty pogrzebu, dlatego też można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Tego rodzaju wsparcie finansowe to ogromna pomoc. Kiedy przysługuje tego rodzaju zapomoga? Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w razie śmierci ubezpieczonego; osoby pobierającej emeryturę bądź rentę; osoby, która w dniu swojej śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury czy renty, jednak spełniała wszelkie warunki do jej uzyskania i pobierania; osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński.

Komu przysługuje wsparcie finansowe, jakim jest zasiłek pogrzebowy? Przede wszystkim osobie prywatnej, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie bądź powiatowi. Wszystkim tym, którzy pokryli koszty pogrzebu z własnej kieszeni. Pamiętajmy jednak, że prawo do zasiłku wygasa w chwili, gdy nie zgłosimy wniosku o jego przyznanie, w okresie dwunastu miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek pogrzebowy przysługuje.

Niezbędne dokumenty

zasiłek pogrzebowy

Jakie dokumenty należy złożyć, by móc ubiegać się o zasiłek pogrzebowy? Przede wszystkim wniosek o wypłatę takiegoż zasiłku; skrócony odpis aktu zgonu; oryginały rachunków w jakich zawarte są kwoty poniesione na rzecz pogrzebu lub kopie tychże dokumentów, jeżeli oryginały zostały złożone w banku; dokumenty świadczące o pokrewieństwie bądź powinowactwie ze zmarłą osobą, tj. dowód osobisty bądź skrócone odpisy aktów stanu cywilnego.

Koszt pogrzebu rozłożony na kilka osób

W przypadku, gdy koszty pogrzebu zostały pokryte przez kilka osób, wówczas zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy tychże ludzi. Jeśli pogrzeb zorganizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej bądź społecznej a jeden z członków rodziny zmarłej osoby również poniósł część kosztów pogrzebu, w takiej sytuacji przysługuje mu zasiłek pogrzebowy w wysokości czterech tysięcy złotych.

Przeczytaj również:

Oceń nasz serwis:

Zasiłek
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 31